handlar online

Den moderna konsumenten drivs av flera olika krafter som påverkar de beslut som tas. En ny forskningsrapport framhäver två typer av köpprocesser – nöjesshopping och målorienterad shopping. När du nöjesshoppar är du spontan och klickar dig in på många platser och produkter. När du är målorienterad har du alltid en viss vara i åtanke och fokuserar på denna. Enligt rapporten är resultatet att:

Nöjesshoppare uppmärksammar och lägger tyngd i den totala upplevelsen (service, design, innehåll).
Målorienterade shoppare eftersträvar effektivitet, snabb åtkomst till slutdestinationen och enkelhet.

Du eftersträvar alltså olika upplevelser beroende på vad ditt mål med shoppingen är. Ytterligare forskning visar på hur bra kundservice påverkar dig. American Express Services gjorde en studie med 1620 konsumenter där de undersökte hur kundservice påverkade upplevelsen. Resultatet visade att:

63% fick ökad hjärtpuls när de upplevda riktigt bra kundservice.
På 53% triggade bra kundservice samma fysiska reaktioner som hos en person som får kärlek.

Slutsats? Det handlar inte om hur du tänker när du handlar online utan om hur du känner inför en produkt, tjänst eller återförsäljare. Kontakt med andra konsumenter eller personalen på webbutiken är alltså viktigare än du tror. Shopping handlar om känslor.
Känslor och shopping kan dock ibland gå överstyr. Under populära Black Friday brukar det hända en hel del ”incidenter”. Försök att undvika situationer som dessa:

Kommentera